Benestar
Tràmits en línea

OCUPACIÓ

1.SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ (Termini tancat)

1.1. JUSTIFICACIÓ AJUDES MUNICIPALS A LA CONTRACTACIÓ

2. SUBVENCIÓ A LES PERSONES EMPRENEDORES
(Termini obert)

2.1. JUSTIFICACIÓ AJUDES MUNICIPALS A LES PERSONES EMPRENEDORES

3. SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ EN COOPERATIVES
(Termini obert)

3.1. JUSTIFICACIÓ AJUDES MUNICIPALS A LA CONTRACTACIÓ
EN COOPERATIVES

corredor